5-Kløveret

Først litt historie om valget av navn til hjemmesiden!

Sommeren 2004 flyttet vår, da, lille familie til Italia. 
Og da begynte vi å signere nyhetsmailene våre med 3-kløveret, for å slippe å skrive alle navnene. 
Etter hvert som tiden har gått, har familien vokst. Og vi har da i takt med familieforøkelsen,
 endret navn til 4-kløveret, da Izabella kom. 
Også er vi nå blitt til 5-kløveret etter Charlottes ankomst! 
(Forhåpentligvis har vi kommet til en konfigurasjon som er noenlunde stabil en tid framover....)